Villkor

Dessa villkor gäller när du använder vår tjänst. Villkoren kan uppdateras regelbundet. Ändringar anses godkända av dem som använder tjänsten efter att de publicerats här. Viktiga ändringar presenteras och godkänns av registrerade användare vid inloggning till tjänsten.

Beskrivning av tjänsten

Företag och ägare av webbplatser/appar kan beställa användaratester på deras hemsida eller app genom att skapa ett uppdrag i vårt system. Testare (ofta privatpersoner) kan acceptera uppdraget och utföra testet. När testet är gjort vidarebefordras testresultaten till den som begärt testet.

Företag och privatpersoner

De flesta av dessa villkor gäller både företag och privatpersoner. Delar som tydligt (utan tvivel) kan beröra endast företag gäller endast företag. Delar som tydligt (utan tvivel) kan beröra endast privatpersoner gäller endast för privatpersoner.

Tjänsten och ändringar

Tjänsten tillhandahålls som den är när du använder den. TestOnUser förbehåller sig rätten att när som helst, utan föregående meddelande, ändra eller stänga delar (eller hela) tjänsten.

Data som tillhandahålls av användare

Användare lägger in material (tex videor, kommentarer, betyg) i vår tjänst. TestOnUser har rätt att lagra allt material som tillhandahålls av användarna.

TestOnUser har rätt att ta bort material som tillhandahålls av användarna när som helst. TestOnUser kan inte hållas ansvarig för aktualitet i material, borttagande av material, felaktigheter i material eller andra problem relaterade till information som läggs in av någon användare (privatperson eller företag).

Offentlig eller privat

När användare lägger in uppdrag kan man välja att göra det offentligt eller privat. "Offentligt" ger TestOnUser oåterkalleliga rättigheter att använda och visa all information (inklusive men inte begränsat till: text, video, kommentarer, betyg) som hör till det uppdraget. Detta gäller information som angivits av användare som lägger in ett uppdrag och av de användare som utför själva testningen.

"Privat" tillåter bara att TestOnUser visar det för användaren som lade in uppdraget och för de testare som kan utföra uppdraget.

Ditt ansvar

När du använder tjänsten är du skyldig att följa riktlinjerna och villkoren. Du måste ange korrekt information om ditt företag (gäller företag) och dina personuppgifter (gäller privatpersoner). Underlåtenhet att göra det kan leda till förlust av information, återkallade betalningar eller annan förlust av förmåner som du skulle haft om rätt information angivits.

Sekretesspolicy

Vi delar inte någon personlig information som du ger oss med någon extern part. Vi använder information du tillhandahåller endast inom vår tjänst. Därför är informationen (men inte dina personliga uppgifter) tillgänglig för användare som använder vår tjänst och för allmänheten om ett offentligt uppdrag har lagts in.

Cookies

Vi använder cookies för att göra tjänsten användbar. Cookies är textfiler placerade i din webbläsare för att lagra inställningar och andra detaljer. Vi samlar inte in eller lagrar någon annan information i våra cookies än den information du redan har lämnat till oss.

Vissa externa tjänster som vi använder kan använda cookies. Till exempel använder vi Google Analytics, Facebook, Vimeo och YouTube. Alla (eller ingen) av dessa tjänster kan använda sina egna cookies.

Externa tjänster

Vi använder externa tjänster som Google Analytics, Facebook, Vimeo, YouTube och andra. TestOnUser kan inte hållas ansvarig för händelser, förluster eller problem relaterade till externa tjänster.

Utbetalningar och skatt på lön (till användare som utför test)

Användare som utför test får betalt (se varje uppdrag för belopp). Pengarna betalas till användarnas Payson-konto (PayPal utanför Sverige). Eventuella avgifter som betalleverantören har kan dras av.

Utbetalning varje månad (inom 10 dagar efter månadens slut, undantag 28-31 augusti, för dessa dagar sker utbetalning i oktober). Användaren måste ha minst SEK 100 för att utbetalning skall ske, utbetalning sker annars senare när saldot överstiger SEK 100.

TestOnUser betalar pengarna som lön, därför kommer vi att dra av skatt för användare som är skyldiga att betala skatt i Sverige. Semesterersättning ingår i belopp som betalas ut.

För användare som inte är skyldiga (andra länder) att betala skatt i Sverige betalar vi hela beloppet (vi drar inte av skatt) och det är varje användares ansvar att betala skatt i sitt eget land. Vi skickar den dokumentation (tex kontrolluppgift) som krävs för varje användares inkomst till skatteverket.

Om du bor utanför Sverige men fortfarande är skyldig att betala skatt i Sverige (till exempel om du arbetar länge i Sverige) måste du meddela oss så att vi kan dra av din skatt när vi betalar dig. Annars är du skyldig att återbetala skattebeloppet till oss (så att vi kan betala din skatt).

Återkallad utbetalning

För uppdrag som ej går att utföra tex om det föreligger tekniska hinder, såsom att vissa appar inte går att spela in skärmen på, betalar vi ej ut ersättning till testaren. Vi återbetalar då också inbetalt belopp till företaget som begärt testet.

Betalningar och priser

Betalningar görs med hjälp av externa och säkra betalningsleverantörer. Vi använder Payson (i Sverige) och PayPal för andra länder. Om det krävs av dig att du skall ange korrekt momsregistreringsnummer eller organisationsnummer och du inte har gjort det kan vi ta betalt för moms i efterhand (eller korrigera tjänstens omfattning så att tex antal testare minskar, så att det belopp du redan betalt in täcker även momsen).

Återbetalningar

Betalningar som gjorts för uppdrag återbetalas ej (undantag nedan). Om vi inte kan tillhandahålla testresultat inom den angivna tidsgränsen (*) våra användare har på sig har vi rätt att vidarebefordra uppdraget till en annan användare tills vi hittar en användare som kan slutföra uppdraget.

Undantag för återbetalningspolicy:

Om vi inte kan hitta en användare som kan göra testet inom 10 dagar, återbetalar vi kostnaden för den användaren (om du betalade för 10 användare och endast 9 slutförde uppdraget återbetalar vi kostnaden för 1 användare = "totalbelopp"/10).

Även om det föreligger tekniska hinder, såsom att vissa appar inte går att spela in skärmen på, återbetalar vi pengarna.

Alla återbetalningar betals ut (via Payson) till den epost som var angiven på beställningen på aktuell order.

(* tidsgräns beror på typ av uppdrag, oftast 3 dagar)

Ångerrätt

På grund av att denna typ av tjänst påbörjas direkt (ett arbete utförs av de som testar) på begäran av dig har du ingen ångerrätt på beställda tjänster.

Återförsäljare

Vi har rätt att fritt välja vilka som kan bli återförsäljare. Vi har också rätt att när som helst stänga av redan godkända återförsäljare.

Rättigheter och upphovsrätt

TestOnUser förbehåller sig rätten till innehåll, varumärken och annan äganderätt som TestOnUser kan ha för tjänsten.

Innehåll som ägs av externa parter, men som visas i vår tjänst, förblir deras egendom (exempel: video av extern webbplats där deras innehåll är synligt i videon - deras innehåll förblir deras egendom - men själva videofilen är TestOnUsers egendom).

Villkor för att ha rätt att använda vår certifiering (logotype) kan ändras. De som en gång uppfyllt kraven för att få rätt att använda den kan få dessa rättigheter indragna (utan ersättning).

Ansvarsfriskrivning och ansvarsbegränsning

Tjänsten tillhandahålls "som den är" med alla eventuella fel och utan någon garanti. TestOnUser kan inte hållas ansvarig på något sätt för någon skada, förlust eller annan händelse eller upplevelse som kommer till följd av att tjänsten används.

Juridisk tillämplighet, juridisk överenskommelse och tvister

Vissa delar av dessa villkor är kanske inte tillämpliga i vissa länder. Om så är fallet kommer den bästa slutsatsen (baserat på dessa villkor) att överenskommas av parterna som är involverade i tvisten (med eller utan advokatsamråd).

Om några juridiska (eller andra) tvister behöver diskuteras, kommer det att lösas på detta sätt, i första hand 1, därefter 2 om ingen överenskommelse kunde göras i 1:

1. Diskussion mellan berörda parter (med eller utan advokatsamråd). Undertecknat avtal löser tvisten (e-postavtal är tillräckligt för små tvister).

2. Beslut fattas av svensk domstol enligt svensk lag (tingsrätt i Växjö ska vara första instans).

Generell ansvarsfriskrivning

TestOnUser kan inte hållas ansvarig på något sätt för fel, luckor eller saknade delar (som kanske behövs i vissa länder) i detta avtal. Eventuella tvister eller frågor som inte omfattas (eller är felaktiga) i dessa villkor ska lösas enligt vad som står i "Juridisk tillämplighet, juridisk överenskommelse och tvister"ovan.

Behöver de du känner testa hemsidor eller appar?
Hem Priser & Funktioner Tjäna pengar Kontakt
 
Logga in